Aktywny wypoczynek wśród książek – od poniedziałku do piątku przez cały lipiec

03.07.2017-31.08.2017 (09:00) - (14:00)

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Rucianem-Nidzie

Organizator: Dom Kultury
Współorganizatorzy: Biblioteka Publiczna w Rucianem-Nidzie
Kategoria: Warsztaty zajęcia edukacyjne